Het Ontstaan


Start zwartkruit lokatie mini staal wedstrijden dienst zaterdag dienst woensdag dienst woens-vrijdagavond dienst donderdag links club wedstrijden dienst zondag De banen De kantine DSR Parcours disciplines club Tijden nuttige documenten kooprubriek opleiding huishoudelijk reglement laatste nieuws praktische proef Het ontstaan Bowlingpin SBR Statuten Baan Reglement receptie's Action Shoot Steel Challenge Nieuwe pagina 15


De schietvereniging is ontstaan uit de schoot van SV.Delta een Nederlandse vereniging uit Zeeland,en dit in 1990 met thuisbasis het schietsportcentrum"REYMERSWAEL" te Rilland-Bath Nederland.

De stichters H.Schoenmaker(huidige voorzitter) P.De Greef en M.van Beeck(huidige secretaris/penningmeester)besloten toen naar het voorbeeld van .30M1 Nederland een soortelijke vereniging op te richten,maar dan met hoofdzakelijk Belgische inslag.

Mede om de liefhebbers van de M1 karabijn woonachtig in de grensstreek boven Antwerpen de kans te geven,zich met dit voormalig Amerikaans infanteriewapen uit de tweede wereldoorlog op sportief vlak met elkaar te meten op de schietbanen.

op de 50 en de 100 meterbanen wordt op schijf geschoten,waarbij uiteraard de veiligheid nauwlettend door de aanwezige baancommandant in het oog wordt gehouden,de 25 meterbaan is inmiddels uitgegroeid tot het oefenterrein van de parcoursschutters.

we hebben momenteel zowel Belgische(60%)als Nederlandse leden(40%)voor onze Nederlandse leden hebben we een machtiging voor het aftekenen van hun schietbeurten en het eventueel invullen van een WM3

de vereniging is aangesloten bij de........ FROS  LSVF FKPA.... KNSA....BPSA

vanaf 1991 zijn we bezig met de organisatie van wedstrijden,en nu in het jaar 2012  zijn we daar nog steeds mee bezig.

na 1990 hebben we enkele jaren met de naam .30M1 Belgie verder gedaan maar na rijp beraad er voor gekozen de naam te veranderen in de hierboven vermelde titel.

omdat de vereniging op Nederlandse bodem haar thuishaven heeft,zijn de statuten ook bij de Nederlandse Kamer van koophandel te Breda neergelegd.

inmiddels zijn we uitgegroeid tot een vereniging van formaat waar de schietsport in al zijn vormen kan beoefend worden.

  1. target schouderwapen & handwapen
  2. parcours
  3. DSR
  1. militair pistool
  2. militair geweer
  3. zwart kruit
  4. mini staal
  1. hij of zij die 100 % intresse hebben voor deze sport.
  2. de beschikking hebben over een maagdelijk bewijs van goed gedrag en zeden

secretariaat 036644015  of    mailto:mvbm1@telenet.be