Baan Reglement


Start zwartkruit lokatie mini staal wedstrijden dienst zaterdag dienst woensdag dienst woens-vrijdagavond dienst donderdag links club wedstrijden dienst zondag De banen De kantine DSR Parcours disciplines club Tijden nuttige documenten kooprubriek opleiding huishoudelijk reglement laatste nieuws praktische proef Het ontstaan Bowlingpin SBR Statuten Baan Reglement receptie's Action Shoot Steel Challenge Speed Challenge


ipscEmbleem-M1-BBaan Reglement.30M1-België:

(Aanvulling aan het Huishoudelijk Reglement d.d.: 01.01.2012)

 

1)Het betreden van het schietsportcentrum en schietcomplex:

2) Verboden toegang in het schietsportcentrum: Art:461 wetboek van strafrecht

De toegang tot het schietsportcentrum is verboden “tijdens alle activiteiten van .30M1-B” voor allen die geen lid zijn van .30M1-B.

3)Toezicht Baancommandanten:

3) Parcoursschutters oefentijden (25+50 M/baan)

4) Opruimen van het schietpunt: (schutters dienen)

  5) Invullen schietregister en Afstempelen schietbeurt

6) Parking

7) SANCTIES:

8) Afwijking van het Baanreglement:

Ø  Marcel van Beeck (algemeen Secretaris/Penningmeester .30M1-B)

Ø  Henk Schoenmaker (Voorzitter .30M1-B / Coördinator Schietcomplex) kunnen indien nodig andere  beslissingen nemen (in overleg of zelfstandig) aangaande het Baanreglement. (d.d.: 01.01.2012)

Ø  In alle gevallen waarin het Baanreglement niet voorziet, beslist het bestuur en is bindend(Aanvulling aan het Huishoudelijk Reglement d.d.: 22 / 10 /2016

Blz:3/3.30M1-B